ثبت نام مقطع متوسطه اول، پایه هفتم سال 99 آغاز شد

/
با توجه به اینکه مدرسه در سال جاری تازه تاسیس است لذا تنها در…